ÖNEMLİ DUYURU


Değerli Katılımcılarımız,16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-V'i ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelediğimizi bildirmek isteriz. Yeni tarih ve detaylar daha sonra açıklanacaktır.


Şimdiye kadar olan süreçteki desteklerinizden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumun en iyi şekilde atlatılmasını diliyoruz.


Saygılarımızla,

AYBÜ PSİKON 2020 Düzenlenme Kurulu


AYBÜ PSİKOLOJİ KONGRESİ:

DENEYİM OLUŞTURMA VE AKTARIMI-V

16-19 NİSAN 2020 / ANKARA

BİLDİRİ VE KATILIM ÇAĞRISI

Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler,

AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı” kongresi, iki yılda bir düzenlenen hakemli  ve ulusal bir kongredir. İlkini 2013 yılında konferans serisi olarak başlattığımız buluşmalarımızın beşincisini 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız kongreler ile akademisyenlerin, alanda çalışanların ve öğrencilerin birçok farklı konuda bilgi ve deneyimlerini aktarabildikleri bir platform oluşturduğumuza inanıyoruz. 

        Bu kongrede ise son dönemde yaşamın hemen hemen her alanında göze çarpan kişiler ve gruplar arası çatışmaların, toplumsal sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin dile getirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, kongremiz psikolojinin tüm alt alanlarının yanı sıra diğer disiplinlerden bu kongreye ilgi duyan tüm araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, sivil toplum kuruluşları, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katkılarına açıktır.

    16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz kongremiz davetli konuşmacıların konuşma ve seminerleri, paneller, çalışma grupları, sözel ve poster bildirilerden oluşacaktır. Daha önceki kongrelerimizde yer verildiği gibi bu yılda lisans ve lisansüstü öğrencilerinden gelen poster ve sözel bildiriler kongre bilim kurulu tarafından değerlendirilecek; dereceye giren bildiriler kongre kapanış oturumunda gerçekleştirilecek olan Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri Töreninde ilan edilecektir. Kongremizin son gününde ise katılımcılarımız ile paylaşımlarımızı artırmak ve güzel vakit geçirmek umuduyla bir sosyal etkinlik düzenlenecektir. Daha önceki kongrelerimizde de olduğu gibi, Psikoloji biliminin toplumla paylaşımı için kongrede yapılan sunumlar, çalışma grupları gibi tüm faaliyetlerimize katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

       Kongremizin bilimsel programı ve sosyal etkinlik programıyla ilgili gelişmeleri kongre web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 16-19 Nisan 2020  tarihleri arasında görüşmek üzere. 


Kongre Düzenleme Kurulu adına;

Dr. Öğr. Üyesi Gülten ÜNAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü


Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi için Son Tarih:  1 Mart 2020 (23:59'a kadar)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:  Daha sonra ilan edilecektir. 

Genel Kayıt için Son Tarih (Tüm Katılımcılar):  6 Nisan 2020

Çalışma Grupları için Katılımcı Kayıt Tarihleri:  16 Nisan 2020 tarihinde genel kayıtlarla birlikte 08:00-10:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kongre Tarihi:  16-19 Nisan 2020 

(16-18 Nisan 2020:  Kongre Bilimsel Program)

(19 Nisan 2020:  Sosyal Etkinlik Programı - Kayıtlar kongre süresince alınacaktır)

Kongre Yeri:  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesi, Ankara

Sosyal Etkinlik

Çok yakında burada!

Davetli Konuşmacılar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koblenz-Landau Üniversitesi, Almanya
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Southern Denmark Üniversitesi, Danimarka

bİldİrİ gönderİmİ

BİLDİRİ ÖZETLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

* Kongremize bildiri kabulü, ilgili bildiri hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılmaktadır.

* Kongremize en fazla 2 bildiri başvurusunda bulunulabilir.

* Sözlü bildiri ve poster bildirisi başvuruları için gönderilen özetler 300 kelimeyi, panel ve çalışma grubu başvuruları için gönderilen özetler 600 kelimeyi geçmemelidir.
* Bildiri özetleri aşağıda sunulan taslağa uygun olarak hazırlanmalıdır.
* Sisteme yüklenecek başvuru dosyasının adı çalışmanın başlığı olmalıdır. Metnin içerisinde çalışmanın başlığının yanı sıra çalışmaya katkı sunan araştırmacıların isimleri ve bağlı oldukları kurumların bilgileri yer almalıdır.
* Değerlendirme sonucunda kongrede sunulması kabul edilen bildiriler Bildiri Özetleri Kitapçığında yer alacak; kitabın hazırlanma sürecinde araştırmacılara bildiri özetleri üzerinde değişiklik yapma imkanı tanınmayacaktır. Bu nedenle, bildiri özetlerinin sisteme yüklenmesi esnasında basıma uygunluğunun kontrol edilmiş olması beklenmektedir.
* Başvurular yalnızca .pdf uzantılı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir.


BİLDİRİ ÖZETİ TASLAĞI

Çalışmanın Başlığı

Derya Karanfil, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Pelin Sağlam, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi*

Bildiri özeti Times New Roman yazı stili ile 12 punto kullanılarak çift aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalı, American Psychological Association (APA) 6. baskı yazım kurallarına uygun olmalıdır. Özet çalışmanın genel bir özeti niteliğinde olup (kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma bilgilerini kapsayan) alt başlık içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Sözlü bildiri ve poster bildirisi başvuruları için gönderilen özetler 300 kelimeyi, panel ve çalışma grubu başvuruları için gönderilen özetler 600 kelimeyi geçmemelidir. 

* Bildiri yazarları ve bağlı oldukları kurumlar yazarlık sıralamasına göre yazılmalıdır. 

** Anahtar Sözcükler: psikoloji, kongre, bildiri, sunum, başlık

** Tüm anahtar sözcüklerin tüm harfleri küçük olacak şekilde en fazla 5 anahtar sözcük aralarına virgül (,) konularak yazılmalıdır.


BİLDİRİ GÖNDERİMİ 1 MART 2020 23.59 İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR.

kongre kaydı

* Bildiri özetinizin kabul edilmiş olması kongre kaydınızın tamamlandığı anlamına gelmeyeceğinden, bildirileri kabul edilen katılımcıların kongre genel kaydını tamamlamaları gerekmektedir.

* Çalışma gruplarına kayıt yaptırmayı planlayan katılımcıların belirtilen tarihler arasında  kongre kayıtlarını yapmış olmaları gerekmektedir. 

* Kongreye genel  kayıt yaptıran katılımcıların, herhangi bir nedenle katılımdan vazgeçmeleri durumunda  14 Nisan 2020 tarihine kadar info@aybupsikon.com adresine bildirimde bulunmalarını rica ederiz. 

* Kongremize katılım ücretsizdir.


* Kongre kayıtları ileri bir tarihte alınmaya devam edilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülten ÜNAL (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Arş. Gör. Pelin SAĞLAM (Sekreterya)

Arş. Gör. Tuğba KOÇAK ÖZEL (Sekreterya)

Arş. Gör. Ahmet TEMEL

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARANFİL

Arş. Gör. Muhammed Seyid Raşid BAĞÇİVAN

Arş. Gör. Pınar SOYDAŞ

Kongre Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Hamit COŞKUN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu)

Prof. Dr. Nihal MAMATOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu)

Prof. Dr. Özden YALÇINKAYA ALKAR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

Doç. Dr. Arzu ARAZ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Dr. Öğr. Üyesi Başar DEMİR (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARANFİL (Bakırçay Üniversitesi, İzmir)

Dr. Öğr. Üyesi Ece TATHAN BEKAROĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara)

Dr. Öğr. Üyesi Emine İNAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLANTÜRK (Selçuk Üniversitesi, Konya)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten ÜNAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şenay GÜZEL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

Dr. Öğr. Üyesi Meral GEZİCİ YALÇIN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu)

Dr. Öğr. Üyesi Sıla DEMİR (Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ABAYHAN (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Dr. İlknur DİLEKLER (TOBB ETÜ, Ankara)

BİLDİRİ KURALLARI

posterlerle İlgİlİ olarak dİkkat edİlmesİ gereken hususlar

* Posterler 80 cm x 100 cm boyutlarında, tek parça halinde ve dikey olarak asılacak şekilde hazırlanmalıdır.

* Tüm yazılar, uzaktan okunması kolay olacak şekilde bir yazı stili ve punto kullanılarak yazılmalıdır. Posterin başlığı maksimum 70 punto ve koyu olarak yazılmalı, başlığın altında yazar isimleri 36-42 punto, koyu ve italik olarak belirtilmelidir.

* Başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma) metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

* Bulgular bölümünde, bulguların takibini kolaylaştıracak şekilde görselliği arttırıcı tablo ve şekillerin kullanılmasına ağırlık verilebilir. Tablo ve şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda olmalıdır.

* Posterlerde en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) American Psychological Association (APA) 6. Basım kurallarına uygun olarak hazırlanmış Kaynakça bölümü bulunmalıdır.

* Posterler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

* Poster sahiplerinin programda belirtilen gün ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları ve çalışmaları konusunda bilgi vermeleri gerekmektedir.

* Belirlenen sürenin sonunda posterlerin sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

Hakkımızda

AYBÜ Psikoloji Bölümü

Ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun psikoloji eğitimi vermeyi amaçlayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Psikoloji Bölümü, 2012-2013 akademik yılında lisans ve yüksek lisans seviyesinde; 2013-2014 akademik yılında doktora seviyesinde öğrenci kabulüne başlamıştır. 2015-2016 akademik yılında ise Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı aktif hale gelmiştir.Bölümümüzün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim dili İngilizce; Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının eğitim dili ise Türkçedir. Bölümümüz, 2015-2016 akademik yılından itibaren lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitime Esenboğa Yerleşkesinde devam etmektedir. Bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 8 tam zamanlı öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. AYBÜ Psikoloji Bölümüne yönelik ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önceki Kongrelerimiz

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak akademisyenler, alanda çalışan uzmanlar ve öğrencileri buluşturmak üzere 2013 yılında “Psikoloji Buluşmaları-I” isimli konferans serisini, 2015 yılında “Psikoloji Buluşmaları-II/ Deneyim Aktarımı” isimli toplantı serisini yürütmüştük. 2016 yılında “Deneyim Oluşturma ve Aktarımı” buluşmalarının kapsamını genişletip 25-27 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara-Milli Kütüphanede “AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-III” isimli bir kongre gerçekleştirdik. İkinci kongremizi 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesinde “AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-IV, Köprüler Kurmak” ana teması üzerinden gerçekleştirdik. Bu yıl “Deneyim Oluşturma ve Aktarımı” buluşmalarının beşincisini, kongrelerimizin üçüncüsünü 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 


Önceki kongrelerimize ait kongre bildiri kitapçıkları için lütfen tıklayınız:

2016 - Kongre Bildiri Kitapçığı

2018 - Kongre Bildiri Kitapçığı

İletişim & Ulaşım

HARİTADA AÇ

İletişim & Ulaşım

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası - Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara
Türkiye

+90 312 906 1479

Her türlü soru ve sorununuz için bizimle info@aybupsikon.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sponsorlarımız